Oversikt alle artikler

Arkiv

Solid ledelsesforankring vil alltid være et suksesskriterium

Syretesten på god informasjonsforvaltning skjer nå

Er det forskjell på dokumenter, arkivdokumenter og records?

Records management er summen av tiltakene virksomheten iverksetter for å sikre kontroll med fremtiden

Dokumentkontroll – driver vi egentlig med det i offentlig arkivforvaltning?

Neste generasjon arkivledere

Noark gir ubegrensede muligheter

Det handler om å høste

Alle dokumenter skal ikke behandles som arkivdokumenter (records)

 

Digitalisering IKT