Om oss

Kunnskapsgartnerne er et rådgivende konsulentselskap med spesialistkompetanse innen informasjons- og dokumentforvaltning, arkiv og bibliotek. Vi tilbyr også spesialtilpassede kurs og opplæring.

Vi hjelper våre kunder til å bli bedre gjennom god informasjons- og dokumentforvaltning. Som virker – er kostnadseffektiv og tilpasset faktiske forretningsbehov !

Vi arbeider som konsulenter og prosjektledere, gjennomfører endringsprosesser, og finner frem til praktiske, gode løsninger som fungerer i det daglige.

Vi er din rådgiver og partner i alle spørsmål som har med moderne og fremtidsrettet informasjonsforvaltning å gjøre.

Kunnskapsgartnerne gjør sine kunder bedre!

Vår visjon er å styrke forståelsen av strategisk informasjons- og kunnskapsforvaltning hos ledere i offentlige og private virksomheter slik at de oppnår mer effektive, digitale arbeidsprosesser, bedre samhandling internt og eksternt, og økt utnyttelse av relevant informasjon og kunnskap i sin virksomhetsutøvelse.

Vi har en historie tilbake til 1990 som enmannsforetaket NSI Konsult AS – siden 2002 som Kunnskapsgartnerne as. Selskapet har hatt stabil og kontinuerlig vekst siden år 2000. Daglig leder: Karl Kalseth.

Kunnskapsgartnerne (The Knowledge Gardeners) is a consultant company operating in Norway specializing in knowledge management, information management, document management, records management, IT and library management. We offer advisory services, consultancy and training. We help our customers optimize their information and document resources in order to improve business and work efficiency.

Våre kunder er både offentlige og private virksomheter.

Her finner du oss

Kunnskapsgartnerne as
Postboks 5189 Majorstua
N 0302 Oslo
Telefon:+47 951 95 652

 

Kontakt oss

     

    Følg oss på Facebook og LinkedIn

    Er du interessert i å bli holdt løpende informert om nyheter og aktiviteter hos Kunnskapsgartnerne, følg oss både på Facebook og vårt nyhetsbrev «Informasjons- og dokumentforvaltning – beste praksis» på LinkedIn.