Kunnskapsgartnerne AS er din rådgiver i alle spørsmål som har å gjøre med moderne og fremtidsrettet informasjons- og dokumentforvaltning, arkiv- og bibliotekutvikling.

Kunnskapsledelse passer for alle virksomheter

Kunnskap er for lengst blitt den viktigste økonomiske ressursen for fremtidig vekst og utvikling. Kunnskap utvikles og styres på lik linje med andre ressurser, og evnen til å lykkes avhenger av evnen til å identifisere, utvikle og ikke minst utnytte egen og andres kunnskap og kompetanse i relevante, forretningsmessige sammenhenger.

Alle snakker om kunnskapsledelse, men hva er det egentlig?

  • Informasjonsteknologi, sier noen
  • Informasjon, sier andre
  • Medarbeidernes kompetanse, sier atter andre
  • Kultur ..?
  • Ledelsesfilosofi ..?
  • Konsulentmat, sier kritikerne !

Kunnskapsledelse er å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) informasjon og kunnskap i et strategisk, forretningsmessig perspektiv eller mot et formål.

Vi sier at å innføre kunnskapsledelse er en effektiv strategi for å bygge en slagkraftig og levedyktig organisasjon som gir reell forretningsmessig styrke. Vi vet at kunnskapsledelse passer for alle virksomheter uansett størrelse, forretningsområde eller formål.