Kunnskapsgartnerne AS er din rådgiver i alle spørsmål som har å gjøre med moderne og fremtidsrettet informasjons- og dokumentforvaltning, arkiv- og bibliotekutvikling.

Fagbiblioteket i endring og trenger nye innfallsvinkler, mener Kunnskapsgartnerne

Et bibliotek er et bibliotek er et bibliotek. Og dermed er det meste sagt. Og gjort, mener fagmiljøet selv og mange andre. Men slik er det ikke lenger. Fagbiblioteket er et strategisk verktøy for alle virksomheter som vil posisjonere seg som avanserte og fremtidsrettede kunnskapsforetak.

Fagbibliotekene er i endring. Fra trykte bokkilder til tilrettelagte, kvalitetskontrollerte elektroniske kunnskapskilder. Læring, kunnskap og kunnskapskilder blir de sentrale tilbudene uansett bransje eller fagområde. Dette krever nytt innhold, nye formidlingskanaler og nye arbeidsmåter.

Vi ser at at fagbibliotekene tvinges til å innta nye roller i virksomhetene de er en del av, som:

  • Tilrettelegger av skreddersydde tjenester og innhold
  • Pedagog og underviser i informasjonskompetanse
  • Rådgiver overfor den enkelte i hvordan informasjonsbehov oppfylles
  • Rådgiver overfor virksomhetsledelsen i den forretningsmessige utnyttelsen verdiene som informasjon og kunnskap representerer

Bibliotekutvikling er å tilrettelegge organiseringen og tilgangen av informasjon og kunnskap på en slik måte at den representerer en strategisk forretningsressurs for virksomheten og dens ansatte.

Kunnskapsgartnerne arbeider med fagbibliotek ut fra et kunnskapsperspektiv.

Vi vet at fagbibliotek legges ned fordi de er «på utsiden av» den egentlige virksomheten og blir av både ledere og ansatte betraktet som en kostnad som gir liten eller innen merverdi for virksomheten. Bibliotekets største utfordring er å nå helt frem til beslutningstakerne. Det krever «nye» bibliotek, «nye» bibliotekarer, og «nye» argumenter. Ingen har lenger bibliotek for prestisjens skyld.

Vi er rådgivere for virksomhetsledere som vil ha større og synligere effekter fra sine investeringer i biblioteket.

Vi utvikler bibliotekledere og andre til å arbeide mer strategisk, «nå helt frem», forandre og forenkle slik at biblioteket blir et strategisk virkemiddel for virksomheten.